03 október 2019

Výpočet poplatkov – odvodov do SOZY a AVF na rok 2016 / úhrada v roku 2017

Poplatky SOZA a AVF  v roku 2016

Od 1.1.2016 nadobúdajú platnosť VOP schválené na poslednom Valnom zhromaždení. Tým sa o poplatky do SOZY  kiná podelia s distribučnými spoločnosťami.

Od 1.1.2016 – bude poplatok pre  SOZA vo výške 0,7 %.

Novelou zákona  z 1.7.2015 sa taktiež menil výpočet výšky príspevku do AVF  zriadeného zákonom č. 516/2008 Z. z. pre prevádzkovateľov audiovizuálneho technického zariadenia

V zmysle novely budú  poplatky pre prevádzkovateľov audiovizuálneho technického zariadenia, ktorí predávajú vstupenky na audiovizuálne predstavenia predstavovať 1 % z každej predanej vstupenky.

Výpočet poplatkov bude teda od 1.1.2016 nasledovný:

a)  Z hrubej tržby T odpočítane  DPH (pokiaľ je kino platcom DPH).

Dalej len tržba T.

b) z tržby T odpočítame 0,7%  pre polatok SOZA

c) z tržby T odpočítame 1 % pre poplatok do AVF

( v konečnom budú zo základnej sumy tržby T  odčínané  1,7%.)

Leave a Reply

Scroll Up